برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت سامانه پرداز
توضیحات

۱) پیاده سازی سیستم اطفای حریق سکوی نفتی نصر

۲) طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل و تاسیسات الکتریکی کشتارگاه فساران

۳) اجرای سیستم کنترل و تاسیسات الکتریکی تصفیه خانه فاضلاب فارسان

۴) طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل و تاسیسات الکتریکی کوره شاتل کارخانه نسوز آذر

۵) طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل و تاسیسات الکتریکی طرح توسعه کارخانه تکسرام

۶) طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل ،اتوماسیون،ابزار دقیق و تاسیسات الکتریکی کارخانه فرآوری ذغال سنگ طبس

۷) طراحی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل،اتوماسیون صنعتی و تاسیسات الکتریکی سیلوی بیرجند

۸) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی کارخانه فرآوری ذغال سنگ طبس به قدرت ۳۹۲۰kva(2 واحد)

۹) طراحی و اجرای طرح توسعه نیروگاه دیزلی شرکت ذغال سنگ طبس به قدرت ۱۷۶۰KVA(2واحد)

۱۰) طراحی و اجرای طرح توسعه نیروگاه دیزلی شرکت کاشی نیلو به قدرت ۲۰۶۰KVA(2واحد)به صورت پارالل با شبکه

۱۱) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی مرکز تفکیک میدان گازی سرخون شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به قدرت ۱۰۵۰KVA(3واحد)

۱۲) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی شرکت گاز های طبی و صنعتی اصفهان به قدرت ۷۰۰KVA(یک واحد)به صورت پارالل با شبکه

۱۳) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی شرکت یزد به قدرت ۳۷۵۰KVA(3 واحد)به صورت پارالل با شبکه و در سطح ولتاژ۲۰KVA

14) بازسازی سیستم های کنترل سرعت و سنکرون و پارالل دیزل ژنراتورهای واحد ۵ و ۶ نیروگاه شهید منتظری اصفهان به قدرت ۱۶۰۰KVA(2واحد)

۱۵) طراحی و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی سایت تولید الیاف شرکت شقایق سپاهان

۱۶) طراحی و اجرای سیستم کنترل و نرم افزار SCADA جهت Methanol To Propilen Pilot Plant دانشگاه صنعت نفت اهواز

۱۷) پروژه کنترل و اتوماسیون دمای خطوط سیال در مرکز پژوهش و فناوری واحد ماهشهر (سایت MTP)

18) طراحی و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی کوره گاز سوز تولید پشم سرباره در شرکت تاربگین اصفهان

۱۹) طراحی و اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی کوره گاز سوز تولید پشم سرباره در شرکت تاربگین اصفهان

۲۰) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی شرکت نیکو نساج به قدرت ۲۲۰۰KVA(یک واحد)به صورت پارالل با شبکه

۲۱) طراحی و اجرای سیستم کنترل و قدرت جدید جهت پارالل دیزل ژنراتورهای اداره مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به قدرت ۹۶۰KVA(2واحد)

۲۲) طراحی و اجرای سیستم منترل و تاسیسات الکتریکی طرح توسعه پالایشگاه قطران ذغال سنگ

۲۳) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی مرکز تفکیک میادین گازی هما و شانول شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به قدرت ۲۸۰۰kva(2واحد)

۲۴) طراحی و اجرای طرح توسعه نیروگاه دیزلی شرکت بلور گمین به قدرت ۴۲۰۰KVA(3واحد)به صورت پارالل با شبکه

۲۵) طراحی و اجرای دیزل ژنراتورهای نیروگا گازی توس به قدرت ۳۳۵۰KVA(2واحد)به صورت پارالل با شبکه

۲۶) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی و پستبرق شرکت و صنعت ودامپروری فارس به قدرت ۱۱۰۰KVA(2واحد)

۲۷) طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون صنعتی کارخانه تولید دان مرغ شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس

۲۸) طراحی و اجرای دیزل ژنراتورهای مرکز UCFاصفهان به قدرت ۲۲۶۰KVA(2واحد)

۲۹) طراحی و اجرای نیروگاه دیزلی شرکت آب لوله اصفهان به قدرت ۵۷۵KVA(یک واحد)به صورت پارالل با شبکه

۳۰) طراحی و اجرای سیستم کنترل و قدرت جدید جهت پارالل دیزل ژنراتورهای چاه های فلمن شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با شبکه :۵ مجموعه دو واحدی۴۸۰KVA*2

۵/۵

بازدیدها: 17

جزییات
موقعیت: اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل چهار راه گلزار و چهار راه ملک ساختمان بین الملل ، طبقه سوم ، واحد 7
مساحت:
سال:
ارزش:
دسته بندی: مهندسی خلاق,
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی،حد فاصل چهار راه گلزار وچهار راه ملک ساختمان بین الملل،طبقه سوم ،واحد7
شنبه - پنجشنبه: 8:00-18:00
info@samanepardaz.com
32686247 (031)
2669384- 32665237- 32680201 (031)